Przejdź do treści

Regulamin Ośrodka Jeździeckiego Lukasyna

Zasady ogólne:

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Jeździeckiego Lukasyna zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Każda osoba jeżdżąca konno w Ośrodku Jeździeckim Lukasyna jeździ na własną odpowiedzialność i jest zobowiązana do ubezpieczenia się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 3. Na jazdy umawiamy się z instruktorami telefonicznie lub osobiście.

 4. Instruktor przydziela jeźdźcom konia odpowiedniego do ich umiejętności jeździeckich.

 5. Jazdy nieodwołane co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem uważane są za odbyte i należy za nie uiścić opłatę zgodną z cennikiem.

 6. Jazdy rekreacyjne odbywają się od 5 osób włącznie. W przypadku  

 7. Karnet przypisany jest do jednej rodziny. Może być wykorzystywany między członkami rodziny, natomiast nie może być udostępniany osobom trzecim.

 8. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju jeździeckim. Aby zapewnić sobie wygodę i bezpieczeństwo, należy posiadać

  1. buty za kostką o płaskiej podeszwie,

  2. niekrępujące ruchów elastyczne spodnie,

  3. toczek lub kask.

 9. Zabrania się dotykania, głaskania i dokarmiania koni bez zgody pracowników Ośrodka. Dotyczy to również koni na wybiegach.

 10. Właściciele stajni nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni.

 11. Surowo zabrania się palenia na terenie ośrodka poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 12. Psy klientów mogą przebywać na terenie Ośrodka na ich własną odpowiedzialność.

 13. Opuszczając Ośrodek, należy pozostawić po sobie porządek.

Zasady bezpieczeństwa:

 

 1. Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.

 2. Zabrania się zatrzymywania, podchodzenia blisko zadu konia, klepania go po zadzie.

 3. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając prawą ręką wodze, uwiąz lub lonżę tuż przy pysku. Wolna część wodzy, uwiąz lub lonży ma być trzymana lewą ręką. Nie może się więc po ziemi ani być okręcona wokół ręki.

 4. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować odległość co najmniej 2 m od poprzednika – nie naprowadzać na ogony. Taka sama odległość zachowujemy podczas postoju.

 5. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.

 6. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu.

 7. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym.

 8. Na terenie Ośrodka przebywa wiele zwierząt, zatem zabrania się biegać, krzyczeć i wykonywać wobec nich gwałtownych ruchów.

 9. Uczestnik jazdy lub jego prawny opiekun odpowiedzialny jest za szkody powstałe z winy jeźdźca, rażące zaniedbania, naganne zachowania lub wszelkie formy łamania regulaminu.

Zasady zachowania uczestnika zajęć:

 

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do starannego przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Należy stawić się około 30 minut przed planowaną jazdą. W przeciwnym wypadku czas przygotowania zostanie wliczony w jazdę.

 2. Jeżeli instruktor stwierdza, że koń został źle przygotowany, uczeń ma obowiązek dokonać poprawek.

 3. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności pasków policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł.

 4. Należy zgłaszać każde zmiany skórne (rany, otarcia, itp.), co pozwoli zapobiec cierpieniu konia i dalszym urazom.

 5. Nie pozostawiać osiodłanego konia bez opieki.

 6. Należy wykonywać wszystkie polecenia instruktora (zabrania się krzyczenia, płaczu, marudzenia itp.).

 7. Dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób zalecany przez instruktora.

 8. Podczas jazdy w zastępie nie najeżdżać na konia poprzednika (należy zachować odstęp). Mijać się tylko „po lewej ręce”. Ustąpić miejsca osobie poruszającej się szybszym chodem, wykonującej zlecone ćwiczenie. Pierwszeństwo ma także osoba wykonująca zestaw ćwiczeń oraz osoba najeżdżająca na przeszkodę.

 9. Siedząc na koniu nie wypuszczać wodzy z rąk. W razie konieczności poprawienia czegokolwiek należy poinformować o tym instruktora, a następnie wykonać to wewnątrz ujeżdżalni.

 10. Należy niezwłocznie poinformować instruktora o zauważonej niebezpiecznej sytuacji, nagłym złym samopoczuciu jeźdźca lub konia.

 11. Po zakończonej lekcji uczestnik zajęć zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł – przekazać go następnej osobie lub rozsiodłać i odprowadzić na wyznaczone miejsce.

 12. Po zakończonej lekcji uczestnik zajęć zobowiązany jest (jeśli nie przekazał konia następnej osobie) do umycia wędzidła oraz odłożenia sprzętu na miejsce.